Samenwerken

Samen sta je sterk!

Een breed vangnet is belangrijk voor elke cliënt. Daarom werken wij samen en onderhouden we (intensieve) contacten met veel verschillende partijen. Denk aan gemeentes (zoals Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen*), scholen en leerplichtambtenaren, huisartsen, zorgboerderijen en klinieken. En uiteraard verschillende (zorg)instellingen en bedrijven:

 • RIGG (en expertiseteam)
 • CJG
 • MEE
 • JB Noord
 • Accare
 • OCRN
 • CVBP Assen
 • Fact Delfzijl
 • ATN
 • Lentis
 • William Schrikker Groep (WSG)
 • Woodbrookers
 • Elker
 • Cosis
 • Leger des Heils
 • Bezinn
 • Federatie Landbouw en Zorg
 • G(G)D
 • Veiligheidsregio Groningen en Politie Eemsdelta
 • Zorgplein Noord
 • Zolzorg
 • NJI
 • IGJ
 • Jeugdzorg Nederland
 • Jeugdprofessionals Nederland
 • Van der Meer accountants
 • InBooks
 • Stigas (RI&E)
 • Zorgkantoor
 • Arbodienst
 • Arbeidsdeskundige en Bestuursrecht
 • Dierenartsenpraktijk Van Zeebroeck

* We werken ook samen met gemeenten buiten de provincie Groningen, via ZIN volgens een cliëntgebonden overeenkomst.

Snel navigeren

Contactgegevens

Feniks Zorg & Jeugd

Oostpolderweg 11 en 13
9909 TH SPIJK (gemeente Delfzijl)

Telefoonnummer: 0596-591010;
na 17.00 uur alleen in spoedgevallen

E-mail: info@fenikszorgenjeugd.nl (algemeen)

Kwaliteitskeurmerken

Image
Image
Image
Image
Image
Image