In- en uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingscriteria

Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden.

Insluitingscriteria

Wij zijn een zorgaanbieder voor cliënten die een indicatie of bepaling krijgen vanuit de (verlengde) Jeugdwet via ZINN, met één of meer van de volgende problematieken:

 • Meervoudige complexe / forse (gedrags-) problematiek / diagnoses;
 • Je komt van een gesloten setting en hebt een tussenfase nodig naar perspectief; om weer naar huis te kunnen, richting zelfstandigheid of een grotere woongroep waar minder begeleiding nodig is;
 • Je kunt maximaal in een groep van 3 a 4 jongeren kunnen wonen . Op de groep heb je overdag veel 1 op 1 begeleiding nodig, ivm prikkels en te leren omgaan met je complexe problematiek / diagnoses;
 • Psychologische problemen;
 • (Licht tot matige ) Verstandelijke beperking.

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:

 • intensief verblijf;
 • Behandeling, diagnostisering, PMT;
 • 1 op 1 begeleiding gedurende de dag op de woonplek met een op maat gemaakt dagschema, omdat je een vrijstelling leerplicht hebt en nog zeer intensieve begeleiding nodig hebt;
 • Je leert omgaan met je problematiek o.a met behulp van een signaleringsplan;
 • de (sociale) omgang met anderen, waarbij gezinsbegeleiding specialistische geboden kan worden;
 • persoonlijke verzorging;
 • gezond en veilig leven, verzelfstandiging;
 • zelfregie en autonomie, (Schalock);
 • vrije tijdsbesteding;
 • omgang met instanties;
 • perspectief;
 • Stabilisatie, dag en nachtritme, structuur in je dag.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en op onze locaties dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:

 • een indicatie of bepaling anders dan vanuit de (verlengde) Jeugdwet;
 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • verpleegkundige zorg;
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • claimend gedrag zodat 2 begeleiders-op-1 jeugdige begeleiding nodig is;
 • zintuigelijke beperkingen als doofblind zijn;
 • actieve psychoses;
 • zeer ernstige agressieproblematiek die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • opname onder dwang en/of verplichte zorg;
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.

Op specifiek aangeven en advies van onze psycholoog / orthopedagoog kan Feniks Zorg & Jeugd ervoor kiezen van zowel de in- als de uitsluitingscriteria af te wijken.

Feniks Zorg & Jeugd en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit is tevens intern procedureel vastgelegd.

Feniks Zorg & Jeugd kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • door de cliënt niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar die cliënt niet meer gegarandeerd kan worden;
 • niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers, die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers;
 • ongewenste intimiteiten;
 • lichamelijk geweld;
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

Snel navigeren

Contactgegevens

Feniks Zorg & Jeugd

Oostpolderweg 11 en 13
9909 TH SPIJK (gemeente Delfzijl)

Telefoonnummer: 0596-591010;
na 17.00 uur alleen in spoedgevallen

E-mail: info@fenikszorgenjeugd.nl (algemeen)

Kwaliteitskeurmerken

Image
Image
Image
Image
Image
Image