Coronavirus.

 

Aanvullende versoepelingen per 29-05-2021

 

Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Nog steeds houden we ons aan de maatregelen :

 1. was vaak en goed de handen 
 2. Houdt 1.5 meter afstand van elkaar 
 3. bij klachten laten we ons direct testen en treedt het veiligheidsplan in werking als er corona is geconstateerd.
 4. We werken thuis als dat kan en hebben zo min mogelijk fysieke bijeenkomsten.

Overige regels blijven van toepassing.

 

Aanvullende maatregelen na 19 mei 2020

De situatie bij Stichting Zorgboerderij Feniks is, net als in de gehele gehandicaptenzorg, voorlopig nog kwetsbaar. Voor ons geldt ook ‘zo snel als kan, maar niet sneller dan verantwoord’. Daarom zullen wij de komende tijd bekijken in hoeverre verruiming van onze coronamaatregelen mogelijk is volgens de landelijke richtlijnen. En verantwoord is binnen de context van Stichting Zorgboerderij Feniks.

Verruiming van de landelijke richtlijnen betekent dus niet automatisch verruiming van een Stichting Zorgboerderij Feniks maatregel. Elke verruiming van ons beleid vraagt om een zorgvuldige afweging. We wegen hierbij het belang van het beperken van het infectierisico, het psychosociaal welbevinden van cliënten en verwanten en de mate van uitvoerbaarheid van de maatregel consequent tegen elkaar af. 

De volgende maatregelen zijn aangepast. 

Wat dit inhoudt voor u en uw verwant kan verschillen, soms is het zelfs maatwerk per cliënt.

Verruiming bezoekregeling, een voorzichtige start! 

Om de bezoekregeling uitvoerbaar en duidelijk te houden kiezen we binnen Stichting Zorgboerderij Feniks voorlopig voor drie vormen van bezoek:

·         digitaal/telefonisch

·         met een fysieke scheiding

 

·         bij elkaar, buiten,  met beschermingsmiddelen voor bezoek en de anderhalve meter afstand houdend.

 

    Binnen zal er géén bezoek mogelijk zijn , in verband met de risicogroep waarbinnen sommige jeugdigen vallen en vanwege de complexe zorgvraag : er kan immers geen anderhalve meter afstand gehouden worden door de jongeren! 

 

 

Aanvullende maatregelen na 28 april

 

Wij werken  aan mogelijkheden om verantwoord en met een balans tussen de gezondheid van cliënten/medecliënten op de woning/verwanten/begeleiders de "nee, tenzij" bezoekregeling en sporten buiten beperkt te verruimen.

 

Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid, hoewel we de enorme behoeften op dit punt van cliënten en hun verwanten begrijpen. Zo gauw we een verantwoorde regeling kunnen treffen worden cliënten en verwanten geïnformeerd.

 

 

Aanvullende maatregelen tot en met 28 april

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Uiteraard sluit Stichting Zorgboerderij Feniks hierop aan. Zo helpen we elkaar en kunnen zorgmedewerkers in deze zware tijd hun werk het beste doen.

Dit betekent dat alle dagbestedingen, logeren en school in ieder geval tot en met dinsdag 28 april gesloten blijven. En dat alle cliënten tot die tijd geen fysiek bezoek mogen ontvangen. Alleen in heel uitzonderlijke situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

(Bij Stichting Zorgboerderij Feniks geldt sinds 23 maart 2020  een zogenoemde “nee, tenzij”-regeling. Dit betekent dat voor alle cliënten (voor zover ze bij Stichting Zorgboerderij Feniks verblijven) , dat zij geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen, tenzij na multidisciplinair overleg (in ieder geval een gedragswetenschapper en een arts) anders wordt besloten, omdat voortzetten van bezoek van te groot belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van de cliënt. Wanneer het multidisciplinaire team besluit bij uitzondering het bezoek toe te blijven staan, gelden de eerder geformuleerde richtlijnen: beperkt bezoek, liefst buiten de woning.)

Ook vragen wij om cliënten niet te verplaatsen tussen Feniks en woning. Is uw verwant op dit moment bij u thuis, dan vragen wij u bij klachten contact op te nemen met uw eigen huisarts.

  

Maatregelen  tot en met 6 april , verlengd tot en met juni 

 

Het zijn ingrijpende tijden. De regering kondigde zondagmiddag nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Stichting Zorgboerderij Feniks heeft hiermee te maken. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020. 

Gezondheid gaat voor. 

 

Alle acties zijn uit voorzorg om de zorgmedewerkers en de jeugdige bewoners geen onnodig risico’s te laten lopen en de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Zo hopen we de zorg voor onze bewoners zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden. 

 

Wat zijn de maatregelen?  

 

Onze focus ligt nu vooral op het zoveel mogelijk buiten de deur houden van het virus en waar mogelijk risico’s vermijden. 

 • Woonzorg: Bezoek op de woning(en) wordt (tijdelijk) gestopt. Dit is een moeilijke keuze , wij begrijpen dat dit ingrijpend is. Echter moeten wij deze keuze maken om de veiligheid van de (kwetsbare) kinderen en het personeel te waarborgen. Dit is in overleg met de ouders en casemanagers afgestemd. Het (individuele) dagschema wordt op de bekende wijze voortgezet.
 • logeren in weekenden en dagbesteding, de "kinderopvang"; dit wordt per direct gestopt ( Dagbesteding voor woonzorg gaat vanzelfsprekend gewoon door )
 • De helft van het team werkt intern , de andere helft van het team werkt extern om zo de continuïteit van de zorg te waarborgen.
 • er geldt een opname-, en aanmeldingsstop.
 • Met betrekking tot de mdo’s / grote zorgoverleggen met externen ( behandelaren / casemanagers gemeenten / Jeugdbescherming / WSG etc ); deze worden uitgesteld tot na 6 april.
 • Er is tussentijds wel telefonisch contact tussen de coördinator Jeugdzorg en ouders / externe casemanagers om elkaar te blijven voorzien van informatie.
 • de boodschappen, diervoer én andere benodigdheden, worden aangeleverd en niet meer opgehaald. Daarbij worden de veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
 • Vergaderingen en andere overlegvormen intern; wordt vormgegeven via beeldbellen.
 • De eerdere maatregelen en adviezen blijven van kracht . 
 • Wij volgen in elk geval de richtlijnen van het RIVM op (http://www.rivm.nl) en staan in contact met de GGD.
 • Vanzelfsprekend volgen wij onder andere de hygiëneprotocollen en het protocol infectieziekten lci / rivm en de jeugdzorg. 

Mochten er andere maatregelen bijkomen, dan wel maatregelen ingetrokken worden, dan kunt u dat op deze pagina lezen.

 

Sterkte de komende tijd en blijf rustig , hou elkaar vast, we komen door deze crisis heen! 

 

Team Feniks

Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman