Stichting Zorgboerderij Feniks gaat veranderen in 2021.

 

         Welke verandering staat er aan te komen?

 

       - De naam verandert naar Feniks Zorg & Jeugd.

       - Start en opzet Bed & Breakfast , waarbij de jeugdigen hun familie-

        leden of vriendjes een bijzondere dag kunnen aanbieden.

        - Geen logeren meer

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat blijft?

 

- de locatie 

- gespecialiseerde verblijfsvorm 

- groepsbegeleiding ( dag ) specialistisch

- individuele begeleiding specialistisch

- maximaal 6 jongeren met complexe problematiek die verblijven op locatie

- rust vanwege prikkelarme omgeving

 -Door de expertise ( GZ psychologen / Orthopedagoog generalist ) zullen er onder andere ook behandelingen

  ( bijv EMDR ) en specialistische maatzorg gegeven kunnen worden.

- Diagnostiek

- Behoud van en toeleiding naar school door les te krijgen op Feniks door bevoegde onderwijzers

   tot en met groep 8 niveau. ( afstemming school) 

- SKJ geregistreerde jeugdzorgprofessionals als persoonlijke begeleider

- Ambulante (jeugd) hulp

- dagbesteding is veranderd naar groepsbegeleiding specialistisch

- Eigen sportfaciliteit en bioscoop

- Feniks Doet wat Werkt en stelt zich de extra doelstelling: werken aan effectiviteit in de jeugdzorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman