Wie kan er bij ons terecht?

 

Kan jij niet ergens anders terecht , omdat er te grote groepen  zijn op andere zorgboerderijen en instellingen? Is er sprake van zeer complexe (gedrags) problematiek ? Is er een overgang nodig van bijvoorbeeld een intensieve behandelvorm ( gesloten / jeugdzorg plus) met perspectief naar een grotere woongroep / terugkeer naar huis? 

 

Omdat de groep zeer kleinschalig is ( max 5/6 op een dag, maar vaker 3 a 4) én autismegericht is, betekent dit vooral dat er rust is ivm prikkelarme omgeving die je nodig hebt, er is geen lawaai er is géén onrust en niet iedereen is op dezelfde plek tegelijk : bijvoorbeeld 1 of twee zullen er in de kas, moestuintjes, dieren bezig zijn , twee anderen zullen binnen bezig in de woning met de dagbesteding, school. Er is altijd een begeleider in je nabije omgeving en zo krijg je alle aandacht die je nodig hebt en blijft de rust bewaard. En soms gaan we met zijn allen ook een dagje weg doordeweeks, gewoon omdat dat gezellig is. We zijn vooral gericht op jeugd autisme ( ass gerichte problematiek) 10-18  al dan niet met (gedeeltelijke) vrijstelling school én jongvolwassenen die binnen de verlengde jeugdwet vallen.

 

 

 

 

Verblijf:

 

Op dit moment zijn er 5 jongens die  kunnen verblijven , in het woonhuis.

De kleinschalige groep zal zich niet uitbreiden naar een grote groep. Waarom niet?

We zijn gespecialiseerd in het werken met jeugdigen en jongvolwassenen ( 12-18 en 18-20 in de verlengde jeugdwet) met autismegerichte problematiek, die een dubbele / meervoudige diagnose hebben. Dat betekent dat je niet in een grotere groep kan zijn. Er is geen plek voor je op of bij de andere (jeugd)zorginstellingen / zorgboerderijen, juist omdat je niet tegen drukte kan en het niet goed gaat met je in de grotere groep met meer drukte en al die prikkels om je heen. En daarin onderscheiden wij ons van andere zorginstellingen; warm, huiselijk wat jou het gevoel van veiligheid geeft en daarnaast veel rust door weinig mensen om je heen te hebben en veel aandacht te krijgen. 

De begeleiders zijn dan ook opgeleide jeugd-, en gezinsprofessionals. Ook is er een gedragswetenschapper / psycholoog / orthopedagoog generalist en GZ psycholoog op Feniks, die samen met de coördinator jeugdzorg een plan op maat voor jou maakt. De maatzorg is nodig voor jou. 

 

Heb je een ( lichte) verstandelijke beperking, in combinatie met ASS, PDD NOS, ADHD , ODD, MCDD,  dan is Zorgboerderij Feniks zeker een plek voor jou om te verblijven. Het CJG of de WSG of JB Noord geeft de indicaties / bepaling af. We maken samen met jou een wensen/doelenlijst en daar gaan we met jou mee aan de slag. Op jouw tempo , resultaatgericht. Via methodische begeleidingsplannen en zorg-leef-plannen (oa Schalock) werken we aan jouw doelen. 

 

 

We kijken naar de mogelijkheden en niet naar je beperkingen, we willen je blijven stimuleren om dingen te proberen, alles op je eigen tempo. Als je iets niet kan, maar wel wilt leren, dan zullen we je daarbij helpen. Wij werken vanuit de Triple-C gedachte zodat je de aandacht en hulp krijgt die je nodig hebt.

 

We zijn zeer prikkelarm, werken met kleine groepen, gaan uit van je wensen en doelstellingen en zijn absoluut niet productiegericht. Wij hebben gemerkt dat dit voor mensen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of met autisme of een angststoornis erg fijn en veilig voelt.

 

We kijken wel of je bij de groep past die er is, of er een klik is met elkaar, zodat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Vanwege deze reden is onze doelgroep niet gericht op ex verslaafden, dan wel ex gedetineerden.

 

Voor ouders/partners/vertegenwoordigers hebben wij een eigen inlogcode voor een app op de mobiele telefoon, of de thuiscomputer. Hiermee kan er op elk moment door u ingelogd worden in een zorgsysteem afgestemd op uw kind/partner/familielid. Op afstand is te volgen wat uw kind/partner/familielid die dag gedaan heeft. Ook zijn er foto's te zien, kunnen er door u vragen worden gesteld aan de hand van die dag aan de persoonlijk begeleider van kind/partner/familielid, zijn er nieuwsbrieven te lezen, afspraken te maken, aanvullingen te schrijven enzovoorts.

 

Triple-C in een notendop

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken. 

Uitzonderingen:

de volledige beleidsnotitie uitsluitingscriteria Stichting Zorgboerderij Feniks, is op te vragen bij het bestuur.

 


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman