NIEUWE LOCATIE

 

Ons is , eerder dan gedacht, het aanbod gedaan om het huis naast Feniks te kopen. Wij hebben om praktische redenen voor deze fantastische mogelijkheid gekozen.

Naast de oostpolderweg 11 is de Oostpolderweg 13 nu ook in het bezit van Feniks.

 

Wel zo praktisch , want deze woning lag precies tussen ons land en het rijksmonument. Nu is het één groot geheel. Wij gaan nu hard aan de slag om de tuinen met elkaar te verbinden tussen de Oostpolderweg 11 en Oostpolderweg 13. 

Het zal een prachtige tuin worden met zitjes en veel bloemen en kruiden, waar een ieder een kopje koffie en thee kan komen drinken. Tot snel !

 

Verblijf

In onze beschermde leefomgeving , is het mogelijk dat de deelnemers verblijven mét hulp, behandeling, zorg op maat  en ondersteuning . Het doel is herstel, perspectief, resultaatgericht en verzelfstandigen  

De doelgroep is jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking / autismespectrum die alleen in een zeer kleinschalige prikkelarme groep passen. Vanaf 1 januari 2018 zijn wij voor (tijdelijk )verblijf een 'jongenshuis'. Ook volgen zij dagbesteding / school. 

 

Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en ouder(s) kunnen elke dag , op afstand, van achter de computer of telefoon, inloggen in een eigen zorgsysteem. Hierdoor kan er elke dag gelezen worden hoe de dag verlopen is. Ook kunnen er direct vragen aan de persoonlijk begeleider gesteld worden, foto's bekeken worden, nieuwsbrieven te lezen zijn en het zorgplan bekeken worden.

Er wordt gewerkt vanuit de Triple-C gedachte.

 

Tot voor kort was onze gedachte om ons te richten op dagbesteding en logeren. Doordat de vraag naar verblijf bleef en de expertise komen bij Feniks, hebben wij besloten om deze vorm van zorg ook aan te bieden. 

In de praktijk is gebleken dat de jeugdigen een aantal dagen per week op Feniks verblijven en thuis bij ouders ingeschreven blijven. Thuis je eigen kamer hebben en een aantal dagen per week op Feniks verblijven. Er is geen sprake van permanente bewoning. Je mag een klein huisdiertje meenemen zoals een hamster of vissen. 

 

Er zijn een psycholoog, GZ psychologen en een gedragswetenschapper in dienst van Feniks. ( geen wachttijden voor directe zorg / diagnose als je verblijft op Feniks. De teamleden , je persoonlijk begeleiders zijn SKJ geregistreerd.

 

Verblijf: Voor de ouders en partners van de deelnemers is het belangrijk om te weten dat er een achterwacht is: onze zorgboerderij. Zodat ze weten dat zij er niet alleen voor staan. Tot die tijd hopen we dat de deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen en willen dit bereiken door ouders/partners niet alleen doordeweeks, maar ook in weekenden en vakanties te ontlasten van de (mantel) zorg. Dat maakt hun besluit makkelijker om de zorgvrager in huis te nemen. 

 

U kunt bij ons een beleidsnotitie opvragen over ons 'uitsluitingsbeleid"

 


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman