Wij werken samen en onderhouden (intensieve) contacten met vele partijen, omdat wij vinden dat een breed vangnet voor elke cliënt belangrijk is. Samen sta je sterk!

 

- RIGG ( en expertiseteam )

- CJG ; diverse gemeentes, MEE

- Verschillende Gemeentes zoals Eemsdelta, Groningen, Hogeland , Midden Groningen enzovoort.

WMO Eemsdelta enzovoort

- JB Noord

Accare , OCRN, CVBP Assen, Fact Delfzijl, ATN, Lentis 

- WSG ( William Schrikker Groep ), Woodbrookers, Elker, Cosis, Leger des Heils

- Bezinn 

- Federatie Landbouw en Zorg

- G(G)D

- Veiligheidsregio Groningen en Politie Eemsdelta

- scholen en leerplichtambtenaren.

- Zorgplein Noord

- Zolzorg

- NJI, IGJ , Jeugdzorg Nederland

- Jeugdprofessionals Nederland

- Van der Meer accountants

- InBooks

- Stigas ( RI & E) 

- Zorgkantoor

- huisartsen

 - Andere zorgboerderijen en zorginstellingen / klinieken

- ARBO Dienst

- Arbeidsdeskundige en Bestuursrecht

(- Dierenpraktijk / Dierenarts Zeebroeck)

                                                                                                  

 

 

 

 

Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman