Onze visie, ons doel Feniks Zorg & Jeugd

 

Onder het motto “Feniks doet wat werkt” is de kernactiviteit van Feniks Zorg & Jeugd;  

 

(hoog) specialistische hulp bij opvoed-, opgroei-, en behandel en (onderwijsvraagstukken) aan kinderen, jongeren, (ouders en volwassenen)  met complexe problematiek, zoals de combinatie van een lichte verstandelijke beperking, functioneren op een laag sociaal emotioneel niveau en forse psychische- of gedragsproblemen ( en hun gezinnen.)

 

Thuis is de beste plek , maar als dit even niet kan , dan kan je verblijven op Feniks op de zeer kleinschalige en prikkelarme woongroep(en) vanwege de complexe zorgvraag .

 

Daarbij staat eigen perspectief en groei naar volwaardig burgerschap centraal. Onze cliënten maken daar waar dit kan zelf keuzes ten aanzien van de door hun gewenste levenskwaliteit. Wij stemmen onze verschillende specialistische hulpvormen op elkaar af.

 

Het uitgangspunt en onze drijfveer is dat het in te zetten traject gericht is op herstel ( van het normale leven) waarbij de jeugdigen zich kansrijk, gezond, gelukkig en veilig kunnen ontwikkelen tot personen die zoveel mogelijk een zelfstandige plek kunnen vinden in deze samenleving:

1.      (hoog)(specialistische) (woon) zorg bieden aan jeugdigen en volwassenen met een ontwikkelings-/psychiatrisch problematiek of een licht verstandelijke beperking, met (complexe) hulpvragen op diverse levensgebieden. 

2.      zorg gericht op duidelijke ontwikkeldoelen waarbij er (voor het kind/ volwassene) nog een uitgesproken ontwikkelperspectief is en

3.      zorg gericht op consolideren, dat wil zeggen het behouden en versterken van de eigen zelfredzaamheid en het vergroten van sociale participatie, rekening houdend met eventuele beperkingen (van het kind/ volwassene).

 

 

Hoe ?  Welke hulp we ook bieden, ons doel is altijd herstel.

Om onze cliënten verder op weg te helpen stellen wij daarbij ten doel  het ondersteunen, helpen en ontwikkelen in de ruimste zin van het woord (van voorzieningen voor en) van de zorgvragers. Elke kind / volwassene /mens / cliënt / deelnemer verdient zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  Als je bij ons in zorg bent zullen we je helpen en begeleiden op alle domeinen van kwaliteit van bestaan ; Lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, persoonlijk welbevinden, materieel welzijn en je rechten. Resultaatgericht , en kwalitatief onder de 7 kernwaarden;

·         groots in het klein

·         huiselijk en warm

·         veiligheid en vertrouwen

·         aandacht en authenticiteit

·         harmonie en verbondenheid

·         kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit

·         normalisering en respect

 

door middel van:

  • Ontwikkelingsgericht / perspectief biedend en resultaatgericht te werken ook door middel van; het afstemmen van verschillende disciplines/ verschillende (hoog) specialistische hulpvormen zowel intern als extern; werken aan effectiviteit in de jeugdzorg
  • Het behandelen, begeleiden en onderwijzen van kinderen en jongeren met ingewikkelde gedragsproblemen gericht op hun (maatschappelijk) perspectief en deelname aan de samenleving, waarbij we altijd nauwe samenwerken met de ouders  en  samenhang creëren in begeleiding en behandeling versus school anderzijds
  • De professional heeft daarbij handelingsruimte om in samenwerking met ouders en het kind/de jongere dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat (Jeugdhulp), waarbij “thuis” een onderdeel is van de behandeling / begeleiding. De professional heeft daarbij handelingsruimte om in samenwerking met de volwassen cliënt( en eventueel betrokkenen) dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat  waarbij thuis onderdeel is / kan zijn van de behandeling / begeleiding.
  • een veilige kleinschalige (woon)plek te bieden met een goed pedagogisch klimaat als thuis wonen (tijdelijk) niet gaat,  met een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter in een prettige omgeving van dieren, sport, groen en natuur. Thuis is de beste plek om te wonen is het uitgangspunt.
  • Zorg op maat en samenwerken met alle (externe ) betrokkenen van de cliënt;
  • Structuur, duidelijkheid binnen een eigen op maat gemaakte zinvolle en gezellige dagbesteding’  aan onze gasten/deelnemers/bewoners (met zorgvraag), onder deskundige begeleiding die aansluit bij de wensen van de deelnemers, waarin het psychosociale welzijn en persoonlijke ontwikkeling voorop staat: humor draagt daar aan bij. Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving is voor ieder individu belangrijk en daar zullen we de cliënt bij helpen.

Ieder mens wil gelukkig zijn en wij willen daar aan bijdragen: deel uitmaken van dat/jouw geluk en je een gezellige en zinvolle dagbesteding /(individuele) begeleiding geven als er (tijdelijk) geen school , werk of behandeling elders wordt gevolgd.

Vanuit een open groene agrarische omgeving bieden we structuur, ontspanning, sociale contacten en werken vanuit een warme, huiselijke sfeer waarin normalisering en respect een uitgangspunt is. Iedere jeugdige mag zijn wie hij / zij is. Zij moeten zich zo veilig en positief mogelijk kunnen ontwikkelen. Een plek waar je je veilig en thuis voelt.

 

 

 

 


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman