Kwaliteitskeurmerk

 

 

We zijn hard bezig om de volgende kwaliteitskeurmerken te behalen, dan wel zijn deze al behaald:

- Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en Zorg via BEZINN); gekwalificeerd / voldaan

- RI&E Zorgboerderijen (Stigas); voldaan ( kwaliteitssysteem)

- Zoonosen kwaliteitskeurmerk: voldaan

- HKZ kleine instellingen / jeugd ; 2020 voldaan

- SKJ geregistreerd : voldaan

- registerplein; voldaan

- brandveiligheid: gekeurd en voldaan

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66071631

FG : Functionaris Gegevensbescherming; geregistreerd bij Autoriteit Persoonsgegevens; 

        via Privacy Zeker , telefoonnummer 020-2617980

 

 

UBN geregistreerd 

AGB code geregistreerd

Privacy Zeker geregistreerd

Zivver geregistreerd

 

Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en aangesloten bij de SBB. Margot Verkerk is door het SBB in 2018 als winnaar uitgeroepen ; beste praktijkopleider van 2018 - sector zorg welzijn en sport. In 2020 is zij samen met drie andere zorgkanjers genomineerd uit alle 53.000 jeugdprofessionals in Nederland tot Jeugdprofessional van het jaar door de SKJ . Daar zijn wij trots op. Margot Verkerk is de directeur van Feniks. 

 

We houden ons aan de eisen van de Arbowet, hygiëne, brandveiligheid, zoönosen (keurmerk) en alle wetten die van toepassing zijn m.b.t. de Stichting, dan wel omgeving etc. Daarnaast is er een veiligheidsplan/ontruimingsplan voor nood situaties. We hebben dan ook handboeken met protocollen die gevolgd worden. Er is ook een AED aanwezig op de Zorgboerderij: deze heeft een extra unieke functie; speciaal op en voor kinderen van toepassing.

 

Ook blijven we altijd zelf leren, door middel van cursussen , intervisies en bijscholing.( ook door middel van accreditatiepunten )  Elk jaar is er bijvoorbeeld ook standaard een BHV cursus waar alle medewerkers verplicht aan moeten deelnemen, zo ook medicatietoediening en hebben we het examen HACCP met goed gevolg afgesloten.  De jeugdzorgwerker wordt ingewerkt volgens het inwerkprogramma 'SKJ competentieprofiel jeugdzorgwerker'.

 

 

Een ieder die bij ons komt solliciteren, dan wel werkt, dan wel stage loopt, wordt gescreend. Dat betekent dat je een VOG moet kunnen overleggen. https://www.justis.nl/producten/vog/ .

Krijg je of heb je die niet, dan word je niet aangenomen/ mag je géén stage lopen / vrijwilligerswerk doen.


Zorgboerderij Feniks  |  Oostpolderweg 11-13  |  9909 TH Spijkin  

info@zorgboerderijfeniks.nl

0596-591010

 

© 2017 Zorgboerderij Feniks                                                               Website ontwikkeld door: Jimdo | Ontwerp: Babs Hekman