Corona-update 25 januari 2022

Op dinsdag 25 januari zijn er weer maatregelen aangekondigd door het kabinet. De basismaatregelen zijn nog steeds belangrijk, ook op Feniks. De basismaatregelen zijn: houd anderhalve meter afstand, zorg voor frisse lucht, was regelmatig je handen en laat je testen bij klachten. Ook voor de preventie van andere infecties blijft dit belangrijk.

Uiteraard houden we ons binnen Feniks aan de landelijke basisregels die voor iedereen in Nederland gelden. Binnen Feniks gebruiken we ook specifieke uitgangspunten. Deze helpen het risico op besmetting te beperken:

  • We vragen klachten goed uit en nemen wanneer nodig actie. We dragen zorg voor elkaar in een gezonde woon- en werkomgeving.
  • Bij een uitbraak achterhalen we zo snel mogelijk de besmettingsbron en ondernemen we actie hierop.
  • We leveren maatwerk: we wegen multidisciplinair af en maken samen met cliënt en verwanten keuzes.
  • We zorgen voor een goede hygiëne, schoonmaak en correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De situatie bij Feniks is, net als in de gehele gehandicaptenzorg, voorlopig nog kwetsbaar. Voor ons geldt ook ‘zo snel als kan, maar niet sneller dan verantwoord’. Daarom zullen wij de komende tijd bekijken in hoeverre verruiming van onze coronamaatregelen mogelijk is. Mogelijk volgens de landelijke richtlijnen, maar zeker ook verantwoord binnen de context van Feniks Zorg & Jeugd. Verruiming van de landelijke richtlijnen betekent dus niet automatisch verruiming van onze eigen Feniks-maatregelen. Elke verruiming van ons beleid vraagt om een zorgvuldige afweging. We wegen hierbij het belang van het beperken van het infectierisico, het psycho-sociaal welbevinden van cliënten en verwanten en de mate van uitvoerbaarheid van de maatregel consequent tegen elkaar af.

Op deze manier zijn we er tot nu toe in geslaagd een corona-uitbraak op Feniks te voorkomen. Wel hebben twee teamleden corona gehad in de afgelopen twee jaar, maar door de snel ingezette protocollen is er geen uitbraak geweest en hebben zij geen anderen besmet op Feniks.

Alle behandelingen, individuele zorg en begeleiding binnen gaan volgens dagschema door. Er kan ook weer thuis gelogeerd worden, maar wel met testen, zodat er geen uitbraak komt.

Bezoek op Feniks is beperkt mogelijk, aangezien niet alle jongeren ingeënt zijn en ze binnen een risicogroep vallen die geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Op de website van het RIVM staat wat verwanten thuis kunnen doen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wanneer zij in isolatie of quarantaine zouden moeten gaan: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

Snel navigeren

Contactgegevens

Feniks Zorg & Jeugd

Oostpolderweg 11 en 13
9909 TH SPIJK (gemeente Delfzijl)

Telefoonnummer: 0596-591010;
na 17.00 uur alleen in spoedgevallen

E-mail: info@fenikszorgenjeugd.nl (algemeen)

Kwaliteitskeurmerken

Image
Image
Image
Image
Image
Image